กระทรวง พม. เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

Dowload เอกสารคลิ๊ก

https://drive.google.com/drive/folders/116JsRY7bHz1FPpaUGK02mT3ypsl4zCKo