ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018