พิธีมอบปริญญาบัตรปริญญาชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุดอกซอมพอตำบลอุโมงค์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนมอบหมายให้น.ส.พัชรินทร์ ตันกลาง…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018