ประชุมหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018