ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน