ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน

รายชื่อผู้ผ่านสมรรถนะ ครั้งที่ 1