ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการร้านค้า “หริภุญญะ” จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018