ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018