พิธีเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดลำพูนในนาม”หริภุญญะ” สาขา 1

วันที่ 29 ก.ย 61 เวลา 10.29 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018