ประกาศจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำพูน

ประกาศจังหวัดลำพูน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ