Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสตรี เยาวสตรี เยาวชน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 49

รายละเอียด << คลิกอ่านตรงนี้

สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

รายละเอียด <<คลิกตรงนี้

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ร่วมลงนามถวายพระพร คลิก!

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

ประกาศรับสมัครฝึกอาชีพหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน

การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562

VDO การประกวด