Category Archives: สมัครงาน

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ