Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018

พิธีมอบปริญญาบัตรปริญญาชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุดอกซอมพอตำบลอุโมงค์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนมอบหมายให้น.ส.พัชรินทร์ ตันกลาง…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018

ประชุมหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดประชุมหน่วยงาน One Home จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018

ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการร้านค้า “หริภุญญะ” จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018

ประชุมคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดลำพูน

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน…

โพสต์โดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน เมื่อ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018